eğitim

Danıştay: 2 amirin değerlendirme notları arasındaki farkın nedeni izah edilmelidir

Danıştay 2. Dairesi, emniyet mensuplarının performans değerlendirme sistemine ilişkin yeni tarihli bir kararında birinci ve ikinci değerlendirme amirince aynı değerlendirme ölçeklerine iki kademeden daha fazla düzeyde farklı değerlendirme ölçeklerini içeren puanların takdir edilmesinin davalı idarece izah edilmesi ve aradaki puan farkının neden kaynaklandığının ortaya konulması gerekir dedi.

x